Cáo phó là gì? Mẫu cáo phó đạo

Sau khi người  thân mất, gia chủ cần một bảng thông báo về sự việc này đến người thân bạn hữu gần xa để báo tin và thay lời xác nhận chứng tử của người mất với chính quyền các cấp. Vì thế cáo phó được ra đời.  Cáo Phó là gì?   Cáo phó […]