Đóng

Tin tức

Vì sao dùng bông cúc viếng người mất

Bông cúc để viếng người mất và lí do

Bạn đang thắc mắc không biết phải dùng loại hoa nào trong ma chay, hiếu hỉ, thờ phụng, bởi lẽ mỗi loại hoa đều mang một đặc trưng và ý nghĩa riêng. Việc chọn hoa để cắm bàn thờ cho người mới mất sao cho vừa thể hiện được lòng thành kính, vừa cầu chúc […]

Hotline 24/07 : 0909 105 111