Đóng

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ, Dịch vụ, sản phẩm

Các loại sản phẩm huyệt mộ tại dự án Phúc An Viên Long An

Các loại sản phẩm huyệt mộ tại dự án Phúc An Viên Long An gồm có những loại mộ và chia theo phân khu như:

Khu mộ đơn – Khu mộ đôi không mái che – Khu mộ đôi có mái che – Khu mộ cải táng – Khu mộ gia tộc.

  • Khu mộ đơn: Nhật Phúc – Nhật An – Tiến Phúc – Tiến An – Vinh Phúc – Vinh An – Hoa Phúc – Hoa An – Đường An – Thịnh An
  • Khu mộ đôi không mái che:  Đức Phúc – Đức An – Lưu Phúc – Lưu An
  • Khu mộ đôi có mái che: Quang Phúc – Quang An
  • Khu mộ cải táng: Hưng An
  • Khu mộ gia tộc: Gia Phúc – Gia An

Và đơn giá của từng loại mộ phụ thuộc vào kích cỡ, vị trí và loại sản phẩm

Quý khách hàng muốn biết thêm chi tiết của từng sản phẩm và dịch vụ hãy liên hệ với phòng kinh doanh: 0909105111

website: https://phucanvienlongan.com

Hotline 24/07 : 0909 105 111